HÅLLBARHET


"En hållbar och långsiktig produktion där alla som tar del i tillverkningen av våra produkter får en marknadsmässig lön och bra arbetsförhållanden"

Att kunna stå för vår produkt rakt igenom i alla leden är väldigt viktigt för oss. Vi är engagerade och ser till att ha full insyn i hur de material vi använder är tillverkade. I den mån det går anlitar vi de lokala företagen och ser vi vill gärna ha en personlig kontakt med de vi anlitar. Det är ett aktivt val vi gjort och arbetssätt vi trivs bäst med. Detta innebär att vi kan garantera att våra mössor verkligen håller den höga kvalitet som vi kräver.  Vi anser att en produkt som är gjord med omtanke förmedlar en genuinitet som inte går att ta miste på. 

Allt från knappar till online påsar är utvalda med omsorg och har granskats noga av oss.  Det är av stor vikt att våra produkter och allt som rör vår verksamhet håller högst standard avseende hållbarhet i hela produktionskedjan. 

Om har frågor du gällande tillverkningen av våra mössor. Vänligen maila oss på [email protected]

#beconcious